Find indhold på vores hjemmeside

Du kan søge blandt vores cases, nyheder og faginformationssider.

Energitjek til boligejer

EnergiTjenesten foretager en 360-graders energigennemgang af din bolig, hvor der vil være fokus på isoleringsforhold, varmeinstallationer, eventuelle ventilationssystemer og hvilken varmeforsyning boligen har nu.

DK2020 - Kommunens klimaplan

DK2020 EnergiTjenesten er en uvildig aktør, der tilbyder skræddersyet rådgivning om bæredygtighed i bred forstand, hvilket indebærer bæredygtigt byggeri, cirkulær økonomi – affald og ressourcer, grøn transport, grønne indkøb m.m. Vi skaber og samskaber løsninger, der fungerer, til netop jeres klimahandlingsplaner. Løsninger der kan skaleres, så de fungerer i praksis, og skaber værdi for det […]

Konvertering af naturgasområder

EnergiTjenesten har mangeårig erfaring med at fremme energirenovering og konvertering fra olie og naturgas til grøn energi for kommunens borgere, virksomheder, boligforeninger og institutioner. Vi deltager ofte og gerne i udviklingen og planlægningen af projekterne, hvor vi tilbyder energitjek med konkret rådgivning til den enkelte boligejer, kurser og fyraftensmøder for håndværkere samt borgermøder og lokale […]

Borgerrettede projekter

EnergiTjenesten arbejder ikke kun på individuelt niveau med at rådgive om bæredygtige tiltag. Vi har gennemført flere projekter i samarbejde med borgerforeninger, hvor målet har været at arbejde i samlet flok. Målet har her været, at hele landsbyer udviklede sig mere bæredygtigt i fællesskab. Borgerinddragelse i energirådgivning Ønsker I som kommune at inddrage borgere, borgerforeninger […]

Borgermøder & events

EnergiTjenesten har stor erfaring med at skabe og facilitere borgermøder og grønne events. Vi har en solid erfaring med samskabelse mellem borgere, kommuner og foreninger. Vi skræddersyer borgermødet, så det skaber udvikling og inddragelse af borgerne, der står og ønsker at bidrage til de grønne ambitioner, og gerne vil gøre en forskel. En del af […]

EU-projekter

EnergiTjenesten er en del af flere EU-projekter, hvor vores rådgivning indenfor konvertering og lokalsamfund er hovedpunkterne. Vi ser os selv som stærke medspillere og sparringspartnere. Både i forhold til udarbejdelse, koordinering og gennemførelse. Læs for eksempel om vores engagement i Avedøre Green City – ELENA projekt eller EU projektet Xpress målrettet SMV’er.

Virksomheder

EnergiTjenesten kan rådgive om reducering af CO₂ og den grønne omstilling, uanset hvilken type af virksomhed I er, og hvilket samarbejde I ønsker. Vi har været en del af ECSMV, hvor vi har fungeret som konsulenter for de virksomheder, der har ønsket det. For os er de tværfaglige samarbejder i disse forløb utrolig værdifulde. Vi […]

Energimærkning af kommunale bygninger

EnergiTjenesten og vores energirådgivere kan skabe værdi for kommunen med en kortlægning af energibesparelsespotentiale for kommunens ejendomme. Dette kan f.eks. ske gennem opdatering af energimærker og udarbejdelse af et databaseret værktøj, så kommunen selv kan udarbejde en prioriteringsliste for kommende energirenoveringsprojekter. Vi gennemgår kommunens bygninger for at kunne rådgive bedst muligt, og give jeres kommune […]
menu-circlechevron-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram