CO₂-kortlægning og klimakatalog

Ønsker I at reducere jeres CO2-udledning? Men er I tvivl om, hvor det giver mest mening at sætte ind? Så kan vi hjælpe jer med at kortlægge jeres samlede CO2-udledninger og CO2-aftryk. På baggrund af kortlægningen udarbejder vi et klimakatalog, som er et solidt beslutningsgrundlag for at afgøre, hvilke CO2-reducerende tiltag I med fordel kan igangsætte i jeres provsti og i de enkelte sogne.

Om selve CO2-kortlægningen

CO2-kortægningen består i at indsamle detaljeret information fra sognene i provstiet om indkøb og udgifter. I kortlægningen indregner vi alt lige fra vedligeholdelser og anskaffelser til kontorudgifter, forplejning, udsmykning, pyntning af kirkegårde og brændstof. Alle disse udgifter og alle indkøb har et CO2-aftryk, som bidrager til sognets samlede CO2-aftryk.

Kortlægningen af de enkelte sogne samles til en samlet kortlægning for hele provstiet.

Klimakataloget

Efter CO2-kortlægningen af provstiet udarbejder vi et klimakatalog. Kataloget indeholder en detaljeret beskrivelse af CO2-reducerende tiltag, som provstiet kan benytte til at reducere deres CO2-aftryk. Der findes ikke standardløsninger. Vores forslag er derfor specifikke og tilpasset det enkelte provsti eller sogn.

Vi lægger stor vægt på, at kataloget er skrevet i et sprog, som kan læses af alle og ikke kun af fagpersoner med en teknisk baggrund.

Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle