EnergiTjenesten er en uvildig nonprofit organisation

Med mange års erfaring inden for grøn omstilling, kan vi hjælpe med et bredt spænd af forskellige opgaver. Vi rådgiver inden for fx energibesparelser, konvertering af kedel, vedvarende energi, affald og ressourcer, biodiversitet og transport.

    Vision

    EnergiTjenestens vision er en verden med en bæredygtig energiforsyning, baseret på 100% vedvarende energi og lokale CO2-neutrale ressourcer med et stærkt folkeligt ejerskab.

    Vi arbejder for at alle handler på en måde, så vi sparer på energien i hjemmet, på arbejdet og alle andre steder, vi færdes.

    Mission

    EnergiTjenestens hovedopgave er at yde uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed og offentlige myndighed.

Hvem er Energitjenesten?

EnergiTjenesten er vokset ud af den tidlige energi- og miljøbevægelse, der sagde ’Nej tak til atomkraft’ og ’Ja tak til vedvarende energi’, og var pionerer i udviklingen af vind- og solenergi. I 2005 blev EnergiTjenesten dannet af organisationerne ’Organisationen for Vedvarende Energi’ (OVE, 1976) og ’Samvirkende Energikontorer’ (SEK, 1977), der senere fusionerede til VedvarendeEnergi. EnergiTjenesten er i dag en selvstændig forening, men vi har fortsat et tæt samarbejde med VedvarendeEnergi, som vi deler kontor med i hverdagen.

EnergiTjenesten – en uvildig forening

Siden etableringen af EnergiTjenesten har vi arbejdet med uvildig og faglig baseret rådgivning. Vi er en forening og ikke-kommercielle. I vores arbejde drives vi af visionen om, at alle handler på en måde, så vi sparer på energien i hjemmet, på arbejdet og alle andre steder, vi færdes, og at vi i stigende grad omstiller til vedvarende energiformer.

En verden i forandring

I perioden frem til i dag har klimadagsordnen fortsat med at vokse sig stadig stærkere - såvel politisk som organisatorisk.
 
I 2020 vedtog Folketinget den danske klimalov. Formålet med loven er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund senest i 2050.
 
Samtidig tog Realdania initiativ til DK2020, hvor ambitionen er at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau. 96 kommuner har efterfølgende vedtaget klimaplaner, der redegør for, hvordan de når Parisaftalens målsætning om en netto-nul-udledning i 2050.
Også folkekirken – som EnergiTjenesten samarbejder tæt med, formulerede i 2021 fem overordnede målsætninger, der tilsammen danner udgangspunktet for folkekirkens bidrag til den grønne omstilling.

Anno 2023

Dagsordenen er så aktuel som aldrig før, og det er en stor drivkraft i vores arbejde og for os som medarbejdere, at vi bidrager til udviklingen af et mere bæredygtigt samfund.
 
EnergiTjenesten arbejder i dag fortsat målrettet med rådgivning inden for energibesparelser og vedvarende energi. Vores mål er stadig: At fremme energibesparelser i Danmark og af den vej muliggøre overgangen til en bæredygtig energiforsyning, baseret på anvendelse af vedvarende energi.
 
Vi arbejder i stigende grad også bredere med bæredygtighedsdagsordenen, f.eks. med biodiversitet, affald og ressourcer samt grøn transport, da det samlet har stor betydning for at reducere vores CO2-aftryk.

Uafhængige af interesser

Vi er uafhængige af interesser og samarbejder ikke med særlige leverandører. Når vi rådgiver, er det derfor 100% uvildigt. Vi er ansat, fordi vi brænder for det, vi laver – at formidle aktuel, faglig og uvildig viden til kunderne. Viden der gør en forskel i praksis, og som klæder dig på til at handle på nye måder.
Kontakt os for mere information
Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

leafmenu-circlechevron-right-circle