Find indhold på vores hjemmeside

Du kan søge blandt vores cases, nyheder og faginformationssider.

Energi- og CO₂-besparelser i kirker

Energigennemgangen består af et besøg i kirken og en efterfølgende rapport. Med energigennemgangen opnås et godt beslutningsgrundlag for gennemførelse af energibesparelser i kirken. Besøg og dialog i kirken Besøget i kirken foretages sammen med kirketjener/graver og meget gerne kirkeværge eller en anden repræsentant fra menighedsrådet. Vi lægger stor vægt på dialogen og på formidling af […]

CO₂-kortlægning og klimakatalog

Ønsker I at reducere jeres CO2-udledning? Men er I tvivl om, hvor det giver mest mening at sætte ind? Så kan vi hjælpe jer med at kortlægge jeres samlede CO2-udledninger og CO2-aftryk. På baggrund af kortlægningen udarbejder vi et klimakatalog, som er et solidt beslutningsgrundlag for at afgøre, hvilke CO2-reducerende tiltag I med fordel kan […]

Radon

Mængden af radon kan reduceres ved at lufte ud enten ved hjælp af naturlig ventilation eller et ventilationsanlæg. EnergiTjenesten kan hjælpe med dette,

Grøn kirkegårdsdrift

EnergiTjenesten kan blive en del af jeres ønske om at undersøge mulighederne for en mere grøn kirkegårdsdrift. Når vi tænker på en mere grøn kirkegårdsdrift, mener vi, at der skabes bedre forhold for biodiversiteten og hvor kirkegårdens samlede CO2-udledning reduceres. Forslagene til grønne tiltag bliver beskrevet i en rapport. En rapport der bliver opbygget ud […]

Fugt og indeklima

Måling af kirkens rumklima med datalogger Kortlægning af temperatur og luftfugtighed i kirken over en længere periode kan være meget værdifuldt, både i forhold til optimal styring af varmen og i forhold til at sikre bedst mulig bevaring af kirken og et godt arbejdsmiljø. Varmestyringen Kortlægning af temperaturerne i kirken kan være en stor hjælp […]

Lovpligtig energimærkninger

Næsten alle præstegårde, sognegårde og større graverfaciliteter blev energimærket i 2009-2010, da energimærkning af offentlige bygninger blev lovpligtigt. Der er siden sket en række lovændringer på området. Det betyder, at alle præstegårde og sognegårde over 250 m2 skal energimærkes igen efter 10 år, hvilket for hovedparten af bygningerne vil sige i 2019-2020. Tilbud om pakkeløsning med […]

Kurser og foredrag

EnergiTjenesten afholder en lang række kurser og foredrag af kortere eller længere varighed om bl.a. energibesparelser og indeklima i kirker, miljø og grøn kirkegårdsdrift. Vi deltager gerne med kortere oplæg i forbindelse med f.eks. budgetsamråd, temadage, ERFA-dage, efter menighedsrådsvalg eller afholder dagskurser, hvor der er tid til at gå dybere ned i emnerne og fokusere […]

Andelsforening, boligforening og almen bolig

Ønsker jeres andelsforening at sætte den grønne omstilling på dagsordenen eller skal I have lavet energimærkning på jeres bygning. EnergiTjenesten kan hjælpe og skabe værdi for jeres forening.

Borger- og grundejerforening

EnergiTjenesten arbejder ikke kun på individuelt niveau, når det kommer til rådgivning om bæredygtige tiltag. Vi har gennemført flere projekter i samarbejde med borgerforeninger, hvor målet har været at hele landsbyer udviklede sig mere bæredygtigt i fællesskab. Stjær er et godt eksempel på et projekt, vi udarbejdede i samarbejde med den lokale borgerforening. Her var […]
menu-circlechevron-right-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram