Find indhold på vores hjemmeside

Du kan søge blandt vores cases, nyheder og faginformationssider.

Xpress – Et EU-projekt der styrkede den vedvarende energi igennem SMV’er

Vores analyse viste hvor man kunne finde partnerskaber på Samsø, og dermed fremme vedvarende energi.

Ringkøbing-Skjern Kommune laver landsbyenergi

Ringkøbing-Skjern Kommune igangsatte projektet ”LandsbyEnergi” som et skridt imod deres ambitiøse Energi2020-mål – et mål henimod at blive ”den selvforsynende kommune.”

Energitjek og CO₂-kortlægning i jeres virksomhed

EnergiTjenesten har mange års erfaring med at gennemføre energitjek af små og mellemstore virksomheder.

Energi- og CO₂-besparelser i kirker

Energigennemgangen består af et besøg i kirken og en efterfølgende rapport. Med energigennemgangen opnås et godt beslutningsgrundlag for gennemførelse af energibesparelser i kirken. Besøg og dialog i kirken Besøget i kirken foretages sammen med kirketjener/graver og meget gerne kirkeværge eller en anden repræsentant fra menighedsrådet. Vi lægger stor vægt på dialogen og på formidling af […]

CO₂-kortlægning og klimakatalog

Ønsker I at reducere jeres CO2-udledning? Men er I tvivl om, hvor det giver mest mening at sætte ind? Så kan vi hjælpe jer med at kortlægge jeres samlede CO2-udledninger og CO2-aftryk. På baggrund af kortlægningen udarbejder vi et klimakatalog, som er et solidt beslutningsgrundlag for at afgøre, hvilke CO2-reducerende tiltag I med fordel kan […]

Radon

Mængden af radon kan reduceres ved at lufte ud enten ved hjælp af naturlig ventilation eller et ventilationsanlæg. EnergiTjenesten kan hjælpe med dette,

Grøn kirkegårdsdrift

EnergiTjenesten kan blive en del af jeres ønske om at undersøge mulighederne for en mere grøn kirkegårdsdrift. Når vi tænker på en mere grøn kirkegårdsdrift, mener vi, at der skabes bedre forhold for biodiversiteten og hvor kirkegårdens samlede CO2-udledning reduceres. Forslagene til grønne tiltag bliver beskrevet i en rapport. En rapport der bliver opbygget ud […]

Fugt og indeklima

Måling af kirkens rumklima med datalogger Kortlægning af temperatur og luftfugtighed i kirken over en længere periode kan være meget værdifuldt, både i forhold til optimal styring af varmen og i forhold til at sikre bedst mulig bevaring af kirken og et godt arbejdsmiljø. Varmestyringen Kortlægning af temperaturerne i kirken kan være en stor hjælp […]

Lovpligtig energimærkninger

Næsten alle præstegårde, sognegårde og større graverfaciliteter blev energimærket i 2009-2010, da energimærkning af offentlige bygninger blev lovpligtigt. Der er siden sket en række lovændringer på området. Det betyder, at alle præstegårde og sognegårde over 250 m2 skal energimærkes igen efter 10 år, hvilket for hovedparten af bygningerne vil sige i 2019-2020. Tilbud om pakkeløsning med […]
Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle