Kurser og foredrag

EnergiTjenesten afholder en lang række kurser og foredrag af kortere eller længere varighed om bl.a. energibesparelser og indeklima i kirker, miljø og grøn kirkegårdsdrift.

Vi deltager gerne med kortere oplæg i forbindelse med f.eks. budgetsamråd, temadage, ERFA-dage, efter menighedsrådsvalg eller afholder dagskurser, hvor der er tid til at gå dybere ned i emnerne og fokusere på, hvordan vi kommer fra tanke til handling.

Varme- og fugtstyring af kirker

EnergiTjenesten tilbyder et dagskursus for kirketjenere/gravere, kirkeværger og formænd for menighedsrådene. Kurset bidrager til, at der opnås et optimalt rumklima og en tilfredsstillende komfort i kirkerne – med mindst muligt energiforbrug. Der indgår emner som rutiner og indstillinger, urstyringer, grundvarme, udluftning, affugtere, orglet i kirkerummet, kirkens rumklima og bevaringsforhold mv.

Kurset afholdes af energirådgiver Carsten Vejborg fra EnergiTjenesten med indlæg af Poul Klenz Larsen, der er udpeget som Kirkeministeriets varmekonsulent, og som er ansat på Nationalmuseet.

Kurset er især rettet mod provstier, som har valgt at få foretaget energigennemgang af alle kirkerne.

Grøn kirkegårdsdrift

EnergiTjenesten tilbyder gennemgang af kirkegårde, med fokus på en række emner som f.eks. håndtering og nyttiggørelse af det grønne affald, øget anvendelse af kompost og naturgødning, ændret vedligeholdelse gennem anvendelse af dækkematerialer og dækkeafgrøder som stauder på tomme gravsteder mv. Ligeledes kigger vi på ikke-kemisk bekæmpelse af ukrudt.

Kurset bliver afholdt af energirådgiver Carsten Vejborg, som først vil lave en præsentation over biodiversitet på kirkegården, hvad det nytter samt hvordan arbejdsgangene på kirkegården kan blive ændret. Efterfølgende laves der en vandring på jeres kirkegård og der tages fat i konkrete eksempler.

Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle