Radon

Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. Hvis der er meget radon i undergrunden, er der risiko for, at den trænger op i bygningen gennem utætheder i gulvet.

Sundhedsstyrelsen har lavet en opgørelse som viser, at der i Danmark er ca. 350.000 husstande, hvor den anbefalede radongrænse overskrides.

Luftens indhold af radon angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter). Mængden af radon bør ikke overstige 100 Bq/m³. Forøgede mængder af radon kan føre til sygdom i form at lungekræft.

Er der for meget radon i bygningen?

Radon er en usynlig gasart, som hverken kan lugtes eller ses. Den eneste måde at konstatere, om der er for meget radon i bygningen, er derfor at få foretaget en måling med en radonmåler.

Mængden af radon kan reduceres ved at lufte ud enten ved hjælp af naturlig ventilation eller et ventilationsanlæg.

Hvis radonniveauet er højt, det vil sige over 200 Bq/m³, skal revner i bygningens fundament, kældergulv eller vægge tætnes. Det samme skal ske de steder, hvor der er gennembrydninger i gulvet, fx til afløb.

En løsning kan også være at etablere et sug under gulvet, så der bliver skabt et undertryk, der suger den forurenede luft under gulvet væk og puster den udenfor, før den trænger ind i bygningen. Det er en dyr, men effektiv løsning.

Læs mere om fugt og skimmel i bygninger.

Måling af radon

Har man en bygning som er fra før 1998, anbefales det at får målt på radonniveauet. Det skyldes at det først er i 1998 at det bliver lovpligtigt at bygge med en radonsikring. Det er kun ved at måle på radonniveauet, at man kan vide, om der er behov for at tætne bygningen for at nedbringe radonniveauet.

Læs mere om lovpligtig energimærkning af præsteboliger og sognegårde.

EnergiTjenesten kan hjælpe

EnergiTjenesten tilbyder at foretage måling af radonindholdet i bygninger i samarbejde med Dansk Radonanalyse. Målingerne foretages ved hjælp af sporfilm, som er den mest anerkendte og sikre målemetode. Sporfilmen – i form af små, sorte målebokse – udlægges forskellige steder i bygningen.

Målingen strækker sig over minimum 2 måneder og skal udføres i fyringssæsonen, dvs. indenfor perioden fra 1. oktober til udgangen af april. Når måleperioden er afsluttet, sendes måleboksene til analyse på et akkrediteret laboratorium. Herefter laver vi en målerapport med resultater og beregnet årsmiddel-værdi, som vi fremsender sammen med vejledende anbefalinger.

Radon i præsteboligen
Om den naturlige forekomst af radon i præsteboligen
Se flyer
Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle