Grøn kirkegårdsdrift

EnergiTjenesten kan blive en del af jeres ønske om at undersøge mulighederne for en mere grøn kirkegårdsdrift. Når vi tænker på en mere grøn kirkegårdsdrift, mener vi, at der skabes bedre forhold for biodiversiteten og hvor kirkegårdens samlede CO2-udledning reduceres.

Forslagene til grønne tiltag bliver beskrevet i en rapport. En rapport der bliver opbygget ud fra et besøg og gennemgang af kirkegården, maskinparken og materialegården. Forud for besøgende vil vi indsamle tal på forbrug af brændstof, gas, pyntegrønt, forårs– og sommerblomster samt sphagnum, da netop disse indkøb har stor betydning for kirkegårdens klimaaftryk. Vi vil ligeledes indsamle tal på mængden af bortkørt affald, da dette også indgår som en væsentlig post i kirkegårdens CO2-regnskab.

EnergiTjenestens forslag på de grønne tiltag på kirkegården skal ikke opfattes som udtømmende eller det endegyldige svar på den grønne omstilling af kirkegården, men skal ses som inspiration og som muligt bidrag i omlægning til en grøn kirkegårdsdrift.

Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle