Bestyrelsen

Bestyrelsen står for ledelsen af EnergiTjenesten mellem generalforsamlingerne, der er EnergiTjenestens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i 2. kvartal.
Bestyrelsen består af formand og næstformand, fire menige medlemmer og en repræsentant fra VedvarendeEnergi. Bestyrelsen mødes fire gange om året, hvor medlemmerne blandt andet drøfter den strategiske ledelse af EnergiTjenesten.
Medlemmerne vælges på generalforsamlingen. Halvdelen vælges de lige år og den anden halvdel i ulige år.
Medlemmerne af bestyrelsen samt kontaktoplysninger på bestyrelsesformanden er listet nedenfor.

Bestyrelsesmedlemmer

Hans Bjerregaard
Formand
Tlf.: 20150520
Email: hans@bjerregaard.com
Henning Bo Madsen
Næstformand
Rasmus Hørsted Jensen
Bestyrelsesmedlem
Mads Peter Schreiber
Repræsentant for VedvarendeEnergi
Jens Larsen
Bestyrelsesmedlem
Helene Simoni Thorup
Bestyrelsesmedlem
Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle