Energimærkning med mening i Herning Kommune

28. november 2022

Samarbejdet med Herning Kommune om energimærkning med mening giver kommunen overblik over energirenovering af bygninger.

Herning Kommune stod i den situation, som alle kommuner står i hvert 10. år – det var tid til energimærkning af deres bygninger. EnergiTjenesten tog i den forbindelse kontakt til kommunen for at høre om vi skulle udvikle et projekt sammen. Et projekt, som ville give kommunen mere end blot et energimærke. Vi fik udviklet et godt samarbejde via dialog. En dialog, som udviklede sig til flere idéudviklingsmøder for netop at finde ud af, hvilken retning projektet skulle tage for bedst muligt at dække Herning Kommunes behov.

Herning Kommune vendte tilbage med deres behov og forslag til projektet. Det blev til et pilotprojekt i 2019, hvor den fastlagte metode kunne blive afprøvet på forskellige typer af bygninger. De udvalgte 20 bygninger til pilotprojektet spændte over hele kommunens spektrum. Herning Kommunes behov til projektet var, at der udover energimærkningen, havde EnergiTjenesten ved gennemgang, meget fokus på de tekniske installationer. Belysning var også et nyt element, da Herning ønskede sig den mest rentable løsning på dette område, når belysningen løbende skulle udskiftes. En anden del af de nye fokusområder var at lave en mere dybdegående registrering af de tekniske installationer, end dem der normalvis laves ved energimærkning.

Kommunen havde udvalgt arbejdsværktøjet TimeSafe. Heri kunne vi lave en oversigt over alle deres tekniske installationer. Dette med henblik på at give kommunen et præcist overblik over hvor den pumpe, der trænger til udskiftning, befinder sig i en given bygning. Kommunen inddelte de udvalgte bygninger i tre grupper. I nogle af bygningerne var der ikke behov for ekstra registreringer – disse bygninger kom i én gruppe. I den største gruppe var der bygninger, som skulle registreres og energimærkes, men hvor der ikke skulle udarbejdes dybdegående registreringer. Den sidste gruppe, som indeholdt alle de bygninger, hvor der var behov for dybdegående registreringer, bestod af alle kommunens skoler samt rådhuset.

I løbet af pilotprojektet gjorde vi os nogle overvejelser – i samarbejde med Herning Kommune – i forhold til projektet, og der blev lavet nogle finjusteringer. Heriblandt særligt fokusset på belysning i bygningerne. Her særligt med henblik på installationen af armaturerne, hvor mange lyskilder der var i hvert armaturer samt deres placering i bygningerne. Finjusteringerne var også med til at gøre projektet køreklar til næste udbudsrunde. Her havde vi særligt for øje at projektets retning skulle give mest værdi til kommunen, og dermed tilrettes deres behov. Det nye udbud indeholdt alle kommunens bygninger, og skulle udføres i 2020-2022. Vi i EnergiTjenesten var glade for at vinde udbuddet, og forsætte det spændende arbejde i samarbejde med Herning Kommune.

Det, der gør dette projekt særligt og giver det ekstra værdi, er den samlede mængde data, som kommunen ligger inde med. Kommunen kan bruge de registreringer, som EnergiTjenesten har lavet, til at trække data fra programmet TimeSafe, som dermed giver dem en konkret oversigt over hvilke installationsanlæg, der trænger til udskiftning. Dermed står kommunen bedre, når der skal laves nye indkøbsaftaler til vedligehold, energioptimering og energirenovering af kommunens samlede bygninger.

Herning Kommune har ligeledes haft øje for det økonomiske i projektet. De ønskede gennemarbejdede forbedringsforslag i energimærkningerne, da det giver kommunen et godt økonomisk ståsted ved udførelsen af forbedringerne. Kommunen vil nemlig få bedre lånefinansieringer til forslagene i energimærkningerne, og dermed være et skridt tættere på fremtidige energirenoveringer.

Vores dialogbaserede tilgang til projektet betyder at vi imødekommer de mennesker, der bruger bygningerne. Det betyder at de er inddraget i projektet, når der er gennemgang i bygningerne. Vi inddrager brugerne for at aktiviteterne i bygningerne ikke bliver tilsidesat – for vi planlægger vores besøg efter brugerne. Ligeledes er det brugerne, der kender bygningerne bedst, så de bliver spurgt ind til hverdagen i huset samt om der er noget, vi skal være opmærksomme på. Dermed blev vores besøg taget godt imod og værdsat ude blandt brugerne.

Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle