Energioptimering i Avedøre – ELENA projekt

21. september 2022

Igennem et EU-projekt fik Avedøre Fjernvarme en enestående mulighed: Med en bevilling fra ELENA kunne de påbegynde udviklingen af en bæredygtig energioptimering i Avedøre. Her består én af aktiviteterne i en omfattende renovering af fjernvarme til lavtemperaturfjernvarme i forsyningsområdet samt energirenoveringer af boliger i Avedøre Stationsby.

Flere initiativer for et bedste resultat

Avedøre Green City besluttede at projektet skulle omfatte en kombination af begge initiativer for at opnå det bedste resultat. Det skyldes, at forholdet mellem boligens varmetab og varmeydelsen på varmefordelingsanlægget er afgørende for at kunne omstille til lavtemperaturfjernvarme, og samtidig opnå en tilfredsstillende komfort i boligen.

EU-projektet er et tværfagligt samarbejde, hvor EnergiTjenesten indgår som ansvarlig for energimærkning og forbedringsforslag i Avedøre Landsby. Her fik 50 huse tilbudt at få lavet en ny energimærkning på deres huse. I vores udarbejdelse af energimærker til boligejerne i Avedøre har vi – som altid – fokus på at formidle på et letforståeligt sprog. Dette med henblik på at give boligejerne de bedste forudsætninger til at kunne igangsætte de relevante boligforbedringer. Gennemgangene af boligerne i dette projekt indeholder mere end andre private energimærkninger. Der er yderligere registreringer, og fokus på komfort og indeklima hos boligejerne. Formålet med disse registreringer er, at tilvejebringe nyttige informationer i forhold til den kommende forberedelse på en mulig gennemførelse af lavtemperaturfjernvarme i landsbyen.

EnergiTjenestens dialogbaserede tilgang overfor boligejerne er erfaringsmæssigt med til at motivere boligejerne til at gennemføre de energiforbedringer, som der foreslås.

Avedøre Stationsby

Den anden del af projektet omhandler Avedøre Stationsby. Stationsbyen er allerede i gang med omstillingen fra højtemperaturfjernvarme til lavtemperaturfjernvarme, da der foregår en omfattende renovering af bygningsmassen. Her er EnergiTjenestens opgave at understøtte processen gennem dialog med boligselskabet samt beboerne via møder og dialogbaseret vidensdeling. Derudover indsamler vi dokumentation for at se, om den ønskede energimæssige gevinst med projektet bliver opnået.

Vi indsamler dokumentation gennem stikprøver, som alternativ til nye energimærkninger, da bygningernes eksisterende energimærkninger ikke udløber før 2028.

Ud fra dokumentationen fra stikprøverne udarbejdes en rapport, hvori den samlede energibesparelse for hele Avedøre Stationsby præsenteres.

Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle