Ringkøbing-Skjern Kommune laver landsbyenergi

21. september 2022

Ringkøbing-Skjern Kommune igangsatte projektet ”LandsbyEnergi” som et skridt imod deres ambitiøse Energi2020-mål – et mål henimod at blive ”den selvforsynende kommune.” Motivationen for at blive selvforsynende med vedvarende energi bundede både i et ønske om grøn omstilling såvel som en strategi til at fastholde borgere i kommunen. Det blev derfor også et projekt, hvor omdrejningspunktet ikke blot var energivenlige boliger, men også en styrket sammenhængskraft i landsbyerne. Der blev gennemført forskellige projekter, hvor EnergiTjenesten blev en del af energirådgivningsprojektet samt etableringen af lokale energiklubber. Rindkøbing-Skjern Kommune og EnergiTjenesten lavede et projektsamarbejde i fællesskab med Scanenergi.

Projektet favnede både energirådgivning og energitjek af 1.000 husstande. Energitjekket tog udgangspunkt i den enkeltes hverdag, og bidrog med konkrete forslag til husstanden. Det var forslag til at gøre hverdagen en smule mere energivenlig og grøn. Projektet skabte bæredygtige boliger, som ikke alene giver en grønnere hverdag, men også løfter hele lokalsamfundet, og gør landsbyerne mere attraktive for tilflyttere.

Det unikke i dette projekt var dog at energitjekkene ikke stod alene. Lokalsamfundet driver den grønne omstilling frem, så de skulle naturligvis inddrages. Som et led i projektet blev der etableret energiklubber dannet af lokalsamfundets sogne- og borgerforeninger. De afholdte lokale grillaftener, fællesspisninger, borgermøder og energimesser. Projektets lokale forankring var et vigtigt element fra projektets begyndelse. Det var væsentligt at skabe samhørighed og en stærk fællesskabsfølelse omkring den grønne omstilling.

Energiklubberne har i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd udarbejdet en værktøjskasse til lokalsamfundet, der kan benyttes til det videre arbejde med den grønne omstilling. Dermed sikrer man at den grønne omstilling og energiklubbernes fællesskab ikke går i stå, når projektet afsluttes.

Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle