Konvertering af naturgasområder

EnergiTjenesten har mangeårig erfaring med at fremme energirenovering og konvertering fra olie og naturgas til grøn energi for kommunens borgere, virksomheder, boligforeninger og institutioner. Vi deltager ofte og gerne i udviklingen og planlægningen af projekterne, hvor vi tilbyder energitjek med konkret rådgivning til den enkelte boligejer, kurser og fyraftensmøder for håndværkere samt borgermøder og lokale arrangementer i samarbejde med lokale aktører.

Har I som kommune et naturgasområde, der skal konverteres til fjernvarme, så kan vi hjælpe og bidrage med planlægning og inddragelse af borgerne.

Læs mere under Borgerrettede projekter

Individuelle eller fælles arrangementer for borgere

EnergiTjenesten tilbyder både individuel, dialogbaseret rådgivning og fælles arrangementer med rådgivning og inspiration for landsbyer, grundejerforeninger, boligafdelinger eller andre lokale fællesskaber. For at hjælpe med at komme fra tanke til handling yder EnergiTjenesten en helhedsorienteret rådgivning. Vi lægger stor vægt på dialog med ejere og brugere af bygningerne for at finde den rigtige løsning, både teknisk og i forhold til adfærd og rutiner.

Vi kan ligeledes bidrage som samarbejdspartner, hvis I som kommune ønsker at understøtte udbredelsen af individuelle varmepumper gennem oplysning og informationsmøder.

Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle