Borgermøder & events

EnergiTjenesten har stor erfaring med at skabe og facilitere borgermøder og grønne events. Vi har en solid erfaring med samskabelse mellem borgere, kommuner og foreninger. Vi skræddersyer borgermødet, så det skaber udvikling og inddragelse af borgerne, der står og ønsker at bidrage til de grønne ambitioner, og gerne vil gøre en forskel. En del af at sætte bæredygtighed på dagsorden er at skabe dialog og vidensdeling. Vi har mange års erfaring med formidling, når det handler om konvertering, klima, biodiversitet, bæredygtighed samt afholdelse af informationsmøder og faglige arrangementer.

EnergiTjenesten arbejder ikke kun på individuelt niveau med rådgivning om bæredygtighed. Læs mere om borgerrettede projekter.

EnergiTjenesten kan bidrage med vores viden og rådgivning på forskellige niveauer og deltagelse. Vi kan stå for planlægningen, eller blot komme og holde et videns-oplæg til et af jeres arrangementer. EnergiTjenesten kan bidrage med viden og indsigt ved borgermøder, hvis I som kommune f.eks. vil fremme privat energirenovering eller udbredelsen af varmepumper.

Læs mere om vores borgermøder For enden af vejen.

Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle