Helsingør Kommune udviklede klimapakke til almene boligselskaber

3. april 2020

Helsingør Kommunes høje ambitioner i arbejdet med den grønne omstilling ses bl.a. ved at kommunen var blandt de første til at træde ind i DK2020’s forpligtende klimahandlingsplaner. Som led i arbejdet med deres DK2020 mål, besluttede Helsingør Kommune at arbejde målrettet med en indsats overfor den almene sektor i form af boligselskaberne i kommunen.

Boligselskabernes arbejde med at nedbringe energiforbruget, energirenovere byggemassen og i det hele taget optimere driften af boligejendommene har stået på gennem mange år. I den aktuelle klimadebat, hvor bæredygtighed er i de flestes bevidsthed, indeholder arbejdet med den grønne omstilling både optimering og nedbringelse af energiforbruget, men også en lang række andre parametre er i folks bevidsthed, når man taler om den grønne omstilling.

EnergiTjenesten udarbejdede en klimapakke til boligselskaberne. Første element var en kortlægning af potentialer for reduktioner i energiforbrug og CO2-udledning. Ligeledes havde vi en god dialog med de enkelte boligselskaber om hvilke indsatsområder, der var væsentlige at arbejde videre med, og hvad der har værdi for selskaberne og for beboerne ude i afdelingerne.

Ud fra vores dialog med de forskellige afdelinger, blev fokus lagt på følgende områder:

Konvertering fra fossile energikilder til opvarmning med fjernvarme eller varmepumper • Energibesparelser ved ændret ventilation • Energibesparelser ved montering af solceller • Transport, primært elbiler og lade-muligheder, sekundært elcykler • Adfærdsbetinget forbrug • Grønne områder og biodiversitet • Grønne regnskaber/klimaregnskaber

Næste element var en samling af konkrete forslag indenfor de udvalgte områder med beskrivelse af de mulige gevinster – dels i forhold til beboerne og den daglige drift, dels i forhold til kommunens overordnede målsætning samt en belysning af økonomi i forhold til konkrete tiltag.

Resultatet af klimapakken blev et case-katalog, som var tænkt som inspiration og fagligt input til den fremtidige dialog og beslutningsproces for såvel driftsorganisation, selskabsbestyrelse og de enkelte boligafdelinger. Case-katalogets indhold var ti forskellige emner, som kunne hjælpe med visualiseringen af klimapåvirkningen i de forskellige afdelinger.

Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle