Landsbysfællesskab sammen om grøn omstilling

3. april 2020

I landsbyen Stjær er foreningslivet stærkt og engagementet fra borgerne højt. Der findes fællesskaber og foreninger til alle behov – store som små. Dog stod alle borgerne alene, når det handlede om den bæredygtige tankegang.

Med det store fokus der er på bæredygtighed og grøn omstilling, kan det være svært at navigere i den information, man modtager. Derudover kan det være en udfordring at skabe fællesskab om den grønne omstilling.

Mange borgere i Stjær ønskede at være en del af den grønne omstilling, men manglede et samlingspunkt, hvor man kan søge støtte og sparring. Borgerforeningen i Stjær tog derfor skeen i egen hånd og kontaktede EnergiTjenesten, da de ønskede at være en aktiv del af den grønne omstilling. I samarbejde med EnergiTjenesten fandt de en løsning, som både havde fællesskab og bæredygtighed for øje.

EnergiTjenesten arbejdede målrettet med borgerforeningen i Stjær om projektet ”Bæredygtighed for alle i Stjær – Grønne handlingsplaner.” Det unikke i dette projekt var, at det indeholdt en bred løsning med flere temaer indenfor bæredygtighed – og ikke blot konvertering til vedvarende energi. De fem hovedområder var: Bolig, transport, affald og ressourcer, grønne indkøb og biodiversitet i byen. Det betød, at der var fem hovedaktiviteter med hvert deres tema som overskrift.

Derudover var der ikke tale om, at den enkelte person alene skulle foretage grønnere valg, men at en hel landsby skulle udvikle sig i en grønnere retning. Det betyder, at det var et projekt med maksimal borgerinddragelse. EnergiTjenesten blev en del af en eksisterende styregruppe (initiativgruppe), og blev dermed en naturlig del af projektudviklingen. Projektets forudsætning for succes bunder i at den eksisterende borgerforening allerede var aktive, og at de med stort engagement spillede hinanden gode.

EnergiTjenesten skabte et handlingsrettet projekt, som dannede grundlaget for en model mange samfund kan have glæde af. Dette er gældende, da løsninger og handlingsplaner blev udviklet til at inddrage borgerne ved de fællesarrangementer, der blev afviklet. Det gjorde sig dog også gældende med udarbejdelsen af individuelle grønne handlingsplaner – handlingsplaner, der blev udarbejdet i de lokale familier, hvor alle familiemedlemmer blev inddraget. Det var på den måde ikke kun et projekt for mor og far, men ligeledes for byens aktive teenagere, som kunne byde ind med løsninger.

EnergiTjenesten formåede at skabe et enestående projekt, hvor en hel landsby blev formet og hjulpet i den grønne retning. Et projekt hvor aktiviteterne, fokusområderne og støtten fra EnergiTjenesten kan danne en model, som mange små landsbysamfund kan have glæde af.

Projektet skabte det ønskede fællesskab om at træffe grønnere valg.

Klosterport 4F 1.sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 30 30 65 36
E-mail: mail@energitjenesten.dk

Til din tjeneste

menu-circlechevron-right-circle